Lovlisteside

Resultat: 3

Bekendtgørelse

BEK nr. 1458 af 29/11/2016

Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet

Gældende fra

01/01/2017

Bekendtgørelsen om indberetning af data på jernbaneområdet følger af jernbaneloven, og giver Trafikstyrelsen hjemmel til at indhente data om trafikken på jernbanerne i Danmark til brug for analyser og planlægning.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1047 af 02/09/2015

Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler

Gældende fra

10/09/2015

Fastlægger rammerne for kombiterminaler, herunder ydelser fra en kombiterminal, jernbanevirksomhedernes betaling til terminalforvalter, forretningsbetingelser, ansøgning om tildeling af jernbaneinfrastrukturskapacitet til en kombiterminal, tilsyn mv.

Bekendtgørelse

BEK nr. 509 af 23/05/2013

Bekendtgørelse om tilskud til forsøg med energieffektive transportløsninger

Gældende fra

27/05/2013

Om rammerne for udmøntning af pulje til forsøg med energieffektive transportløsninger
Viser 3 af 3