Lovlisteside

Resultat: 2

Bekendtgørelse

BEK nr. 951 af 23/06/2020

Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

Gældende fra

01/11/2015

01/07/2020

Regulerer hvor meget trafikselskaber og togoperatører maksimalt må lade taksterne stige.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1369 af 11/12/2019

Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet

Gældende fra

11/12/2019

Fastlægger rammerne for deling af billetindtægterne i hovedstadsområdet
Viser 2 af 2