Lovlisteside

Resultat: 23

Anordning

Anordning nr. 905

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af forskellige ændringslove til lov om luftfart

Gældende fra

05/07/2013

Anordning nr. 905 af 4. juli 2013

Forordning

Forordning 1107/2006

Forordning om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Gældende fra

15/08/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006.

Forordning

Forordning 474/2006

Forordning om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet i henhold til kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

Gældende fra

24/03/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2006 af 22. marts 2006.

Forordning

Forordning 473/2006

Forordning om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet, der er omhandlet i kapitel II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005

Gældende fra

24/03/2006

Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2006 af 22. marts 2006.

Forordning

Forordning 2111/2005

Forordning om opstilling af en fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet og oplysning til passagerer om det transporterende luftfartsselskabs identitet, samt ophævelse af artikel 9 i direktiv 2004/36/EF

Gældende fra

16/01/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005 af 14. december 2005.

Bekendtgørelse

BEK nr. 548 af 16 juni 2004

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3, i lov om ændring af lov om luftfart

Gældende fra

01/07/2004

Bekendtgørelse nr. 548 af 16 juni 2004

Bekendtgørelse

BEK nr. 549 af 16 juni 2004

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, 3 og 5, i lov om ændring af lov om luftfart

Gældende fra

28/06/2004

Bekendtgørelse nr. 549 af 16 juni 2004

Forordning

Forordning 261/2004

Forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91

Gældende fra

11/02/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261-2004 af 11. februar 2004.

Bekendtgørelse

BEK 387 af 29/05/2000

Bekendtgørelse om firmaflyvning

Gældende fra

07/06/2000

Bekendtgørelsen gælder for firmaflyvning, der udføres af virksomheder hjemmehørende i den danske stat, herunder sådanne virksomheders udenlandske filialer, der ikke udgør en selvstændig juridisk person.