Lovlisteside

Resultat: 16

Direktiv

Direktiv 89/391/EØF

Direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet

Gældende fra

11/12/2008

Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989.

Direktiv

Direktiv 91/383/EØF

Direktiv om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold

Gældende fra

28/06/2007

Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991.

Direktiv

Direktiv 90/269/EØF

Direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

27/06/2007

Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990.

Direktiv

Direktiv 89/656/EØF

Direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

27/06/2007

Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989.

Direktiv

Direktiv 2000/79/EF

Direktiv om iværksættelse af den europæiske aftale om tilrettelæggelse af arbejdestiden for mobile arbejdstagere i civil luftfart, som er indgået af AEA, ETF, ECA, ERA og IACA

Gældende fra

01/12/2000

Rådets direktiv 2000/79/EF af 27. november 2000.

Direktiv

Direktiv 2000/54/EF

Direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

06/11/2000

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000.

Direktiv

92/85/EØF

Direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

Gældende fra

19/10/1992

Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992.
Viser 16 af 16