Lovlisteside

Resultat: 35

Forordning

Forordning 748/2012

Forordning om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer

Gældende fra

03/08/2012

Kommissionens forordning (EU) nr. 748/2012 af 3. august 2012.

Forordning

Forordning 996/2010

Forordning om undersøgelse og forebyggelse af havarier og hændelser inden for civil luftfart og ophævelse af direktiv 94/56/EF

Gældende fra

20/10/2010

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 996/2010 af 20. oktober 2010.

Forordning

Forordning 785/2004

Forordning om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Gældende fra

08/04/2010

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004.

Forordning

Forordning 1108/2009

Forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af direktiv 2006/23/EF

Gældende fra

14/12/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning  (EF) nr. 1108/2009 af 21. oktober 2009

Forordning

Forordning 551/2004

Forordning om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum

Gældende fra

04/12/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004.

Forordning

Forordning 80/2009

Forordning om adfærdskodeks for edb-reservationssystemer og ophævelse af Rådets forordning (EØF nr. 2299/89)

Gældende fra

29/09/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 80/2009 af 14. januar 2009.

Forordning

Forordning 868/2004

Forordning om beskyttelse mod støtte og illoyal priskonkurrence til skade for EF-luftfartsselskaber i forbindelse med levering af luftfartsydelser fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab

Gældende fra

07/08/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 868/2004 af 21. april 2004.

Forordning

Forordning 487/2009

Forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren

Gældende fra

01/07/2009

Rådets forordning (EF) nr. 487/2009 af 25. maj 2009.

Forordning

Forordning 95/93

Forordning om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne

Gældende fra

30/06/2009

Rådets forordning (EØF) nr. 95/936 af 18. januar 1993.