Lovlisteside

Resultat: 8

Forordning

Forordning 1008/2008

Forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning)

Gældende fra

11/09/2018

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008.

Forordning

Forordning 1108/2009

Forordning om ændring af forordning (EF) nr. 216/2008 for så vidt angår flyvepladser, lufttrafikstyring og luftfartstjenester, og om ophævelse af direktiv 2006/23/EF

Gældende fra

14/12/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning  (EF) nr. 1108/2009 af 21. oktober 2009

Forordning

Forordning 551/2004

Forordning om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum

Gældende fra

04/12/2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004.

Forordning

Forordning 1361/2008

Forordning om ændring af forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

Gældende fra

01/01/2009

Rådets forordning (EF) nr. 1361/2008 af 16. december 2008.

Forordning

Forordning 219/2007

Forordning om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)

Gældende fra

27/02/2007

Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 af 27. februar 2007.

Forordning

Forordning 549/2004

Forordning om rammerne for opretholdelse af et fælles europæisk luftrum 

Gældende fra

10/03/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004.

Forordning

Forordning 550/2004

Forordning om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum

Gældende fra

10/03/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004.

Forordning

Forordning 552/2004

Forordning om interoperabilitet i det europæiske lufttrafikstyringsnet 

Gældende fra

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 af 10. marts 2004.
Viser 8 af 8