Lovlisteside

Resultat: 3

Forordning

Forordning 1107/2006

Forordning om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Gældende fra

15/08/2006

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 2006.

Forordning

Forordning 261/2004

Forordning om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91

Gældende fra

11/02/2004

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261-2004 af 11. februar 2004.

Forordning

Forordning 2027/97

Forordning om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker

Gældende fra

19/10/1997

Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 af 19. oktober 1997.
Viser 3 af 3