Lovlisteside

Resultat: 2

Bekendtgørelse

BEK nr. 2286 af 29/12/2020

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættelse samt for varetagelse af tilsyn.

Bekendtgørelse

725 af 24. juni 2011

Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten

Gældende fra

01/07/2011

725 af 24. juni 2011 - Bekendtgørelse om en udligningsordning til finansiering af befordringspligten
Viser 2 af 2