Lovlisteside

Resultat: 1

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1285 af 20/11/2019

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på postområdet

  Gældende fra

  01/01/2020

  Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer for udstedelse af tilladelse til postbefordring, godkendelse af takstfastsættels samt for varetagelse af tilsyn.
Viser 1 af 1