Nyhedslisteside

Resultat: 59

Udgivet

19/10/2020

Nyhed

Opdateret regler om nødradiopejlesendere (ELT og PLB) i høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt et udkast til BL 1-10 Bestemmelser om nødradiopejlesendere (ELT og PLB) i høring. Udkastet indeholder ændringer til Bilag I luftfartøjer. Der er høringsfrist den 13. november 2020.
Læs mere

Udgivet

19/10/2020

Nyhed

Udkast til BL 2-4 sendes i høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til BL 2-4 i høring med henblik på at implementere de seneste ændringer fra EU-forordning nr. 1321/2014. Der er høringsfrist den 13. november 2020.
Læs mere

Udgivet

13/10/2020

Nyhed

Nye regler om mikroorganismer og arbejdsmiljø på luftfartsområdet

Den nye bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet er ændret, så SARS-CoV-2 (COVID-19) indgår som en selvstændig agens i oversigten i bilag 5 over biologiske mikroorganismer.
Læs mere

Udgivet

09/10/2020

Nyhed

Udkast til regler for markedsovervågning af droneprodukter i høring

Udkastet til bekendtgørelsen fastsætter beføjelser og foranstaltninger, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan anvende som kontrolmyndighed til at udføre markedsovervågning af droneprodukter. Høringsfristen er den 6. november.
Læs mere

Udgivet

05/10/2020

Nyhed

Ny COVID-19-støtteordning til lufthavne og luftfartsselskaber

En ny støtteordning til lufthavne og luftfartsselskaber er nu åben for ansøgninger om støtte til start- og passagerafgifter. Den første frist for ansøgning til ordningen er den 16. oktober 2020.
Læs mere

Udgivet

02/10/2020

Nyhed

Flyselskaber får frist for refusion af billetter til aflyste flyafgange

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter frist for en række flyselskabers tilbagebetaling af refusion til passagerer, der har fået deres flyafgang aflyst.
Læs mere

Udgivet

30/09/2020

Nyhed

Høring af et nyt udkast til BL 6-06

BL 6-06 – Bestemmelser om indsigelse mod teoretiske prøver afholdt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendes i høring med henblik på at opdatere reglerne i bestemmelsen.
Læs mere

Udgivet

10/09/2020

Nyhed

Reduktion af bemandingen i luftfartstilsynet som følge af den reducerede aktivitet i luftfartssektoren

Reduktion af bemandingen i luftfartstilsynet som følge af den reducerede aktivitet i luftfartssektoren.
Læs mere

Udgivet

10/09/2020

Nyhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sætter frist for flyselskabernes refusion af aflyste flybilletter

Et stort antal passagerer oplever fortsat udfordringer med at få refunderet billetter for flyafgange, som flyselskaberne har aflyst som følge af Covid-19. Derfor tager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu et nyt tiltag i brug for...
Læs mere