Publikationsliste

Resultat: 26

Idekatalog

Inspiration til udvikling af danske købstæder

Eksempelsamlingen beskriver fem byer, Ringe, Ribe, Ikast, Struer og Dannenberg, der har udviklet nye strategier i lyset af de strukturelle og demografiske udfordringer. Alle byer er mellem 5.000 og 15.000 indbyggere.

Idekatalog

Nye billeder på provinsbyerne

'Hvad nu hvis', har Byplanlaboratoriet og de indkaldte eksperter spurgt ti aktive og engagerede kommuner i løbet af 2014. Det er der kommet en række spændende fremtidsbilleder ud af.

Idekatalog

Vejkantsdanmarks fremtid

Projektet undersøger, hvordan vejkantsbyer med faldende befolkningstal kan skrumpes eller afvikles på bedste vis for alle parter.

Idekatalog

Ældre som aktive deltagere i lokalsamfundet

Pjecen formidler en række anbefalinger til, hvordan ældre kan blive en aktiv del af byudviklingen. I pjecen formidler projektgruppen de anbefalinger, som er udarbejdet i forbindelse med projekt ”Lighed i sundhed i ældrelivet”.

Idekatalog

Ildsjæle i områdefornyelsen

Denne publikation er en hyldest til de ildsjæle, der bidrager med deres tid, engagement og sociale netværk og skaber vellykkede områdefornyelser i hele landet.

Idekatalog

Områdefornyelsen fortæller

15 gode historier fra den helhedsorienterede byfornyelse.

Idekatalog

Byfornyelsesatlas DK2

Med ”Byfornyelsesatlas DK2” præsenterede det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter et overblik over dansk byfornyelse – primært i perioden efter år 2000.

Idekatalog

Udvikling af landsbyer

Vejledningen sætter fokus på mulighederne i de landsbyer, som kæmper med tomme eller dårlige bygninger, et nedslidt bymiljø, mangel på rekreative kvaliteter eller generelt forfald.

Idekatalog

Børn og unge udvikler små bysamfund - men ikke alene

Håndbog med konkrete værktøjer til hvordan med børn og unge som drivkraft kan forbedre de fysiske omgivelser for børn og unge.