Publikationsliste

Resultat: 34

Rapport

Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Afsættet for evalueringen er at undersøge, hvordan ordningen om "skæve boliger" har været anvendt, og hvilke barrierer der kan være for, at kommunerne anvender ordningen.

Rapport

Infrastrukturlisten 2016 12

Liste over udsatte almene boligområder pr. 1. december 2016, der kan søge støtte til infrastrukturændringer.

Rapport

Ghettolisten 2016 12

Ghettolisten, december 2016.

Rapport

Mål for effektiviseringen i den almene boligsektor

I forlængelse af boligaftalen 2014 nedsættes en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til et rimeligt og ambitiøst nationalt måltal for effektiviseringer i den almene sektor

Rapport

Infrastrukturlisten 2015 12

Liste over udsatte almene boligområder pr. 1. december 2015, der kan søge støtte til infrastrukturændringer.

Rapport

Ghettolisten 2015 12

Ghettolisten, december 2015.

Rapport

Ghettolisten 2014 12

Ghettolisten, december 2014.

Rapport

Totaløkonomiværktøjet i praksis

Rapporten beskriver erfaringer med brug af totaløkonomiregnearket, herunder særligt de erfaringer, som Boligkontoret har gjort sig under udarbejdelsen af energihandlingsplanerne.

Rapport

Ghettolisten 2014 02

Ghettolisten, februar 2014.