Publikationsliste

Resultat: 26

Idekatalog

Fornyelse med frivillige hændet - en frivillighedsmodel tager form

Rapporten henvender sig til professionelle byudviklere, der arbejder med at engagere beboere og lokale interessenter aktivt i områdefornyelsen.

Idekatalog

66 nyere byrum

Publikationen giver et beskrivende og billedrigt overblik over nogle af de projekter, der er gennemført indenfor de seneste ca. 10 år.

Idekatalog

Frivillighedsmodellen - håndbog til bedre projekter for frivillige og professionelle

Håndbogen præsenterer Frivillighedsmodellen, som er en ny metode til, hvordan man arbejder systematisk og målrettet med frivillige projekter i områdefornyelsen.

Idekatalog

Genanvendelse af tomme grunde efter nedrivning

Landsbyer kan give det fysiske miljø et løft ved at nedrive boliger i dårlig stand. Men for at få det optimale ud af nedrivningen, skal kommunerne have en strategi for, hvordan de tomme grunde kan bidrage til landsbyernes fortsatte udvikling.

Idekatalog

Sociale partnerskaber med virksomheder - idekatalog til innovative områdeindsatser

Inspirationskataloget indeholder de bedste eksempler på offentlige-private partnerskaber og alliancer, som er til gavn for både virksomheder og beboere i udsatte by- og boligområder.

Idekatalog

Samarbejde med virksomheder i områdeindsatser

Denne pjece præsenterer ny viden om virksomhedernes tilknytning til deres lokale byområde og deres syn på de kommunale byfornyelsesindsatser.

Idekatalog

Sammen står vi stærkere - erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter

Denne rapport sætter fokus på, hvordan kommunerne i Danmarks yderområder er begyndt at arbejde målrettet for at tiltrække veluddannede
medarbejdere

Idekatalog

Borgerne på banen

Håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling. Håndbog til praktikere i byfornyelsen og byudviklingen. Bogen indeholder både teoretiske perspektiver, konkrete fortællinger samt metoder og værktøjer til borgerdeltagelse.

Viser 26 af 26