Publikationsliste

Resultat: 30

Vejledning

Vejledning om styring af den almene boligsektor

Bolig- og Planstyrelsen har i april 2018 udsendt en opdateret vejledning om den almene boligsektors styring.

Vejledning

Vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer

Bolig- og Planstyrelsen har i april 2018 udsendt en ny vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer.

Vejledning

Pulje til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder - Regnskabsinstruks

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 blev der i denne pulje udmøntet 8 mio kr. i 2017 til en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder.

Vejledning

Pulje til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder - Revisionsinstruks

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 blev der i denne pulje udmøntet 8 mio kr. i 2017 til en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder.

Vejledning

Pulje til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder - Bilag 1

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 blev der i denne pulje udmøntet 8 mio kr. i 2017 til en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder.

Vejledning

Vejledning til investeringsredegørelse

Skabeloner bagerst i vejledningen. I forbindelse med at kommunerne indsender deres byfornyelsesprogrammer, er det et krav, at de samtidig laver en investeringsredegørelse over projektet, herunder i forhold til at sammentænke privat medfinansiering.

Vejledning

Vejledning om inklusionsboliger

Med vedtagelsen af lov nr. 662 af 8. juni 2016 er der skabt mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift af inklusionsboliger for psykisk og socialt sårbare personer.

Vejledning

Vejledning om områdefornyelse

Vejledningen henvender sig primært til kommuner, der enten overvejer eller skal til at gå i gang med at gennemføre en områdefornyelsesindsats.

Vejledning

Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012

2. udgave af Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012.
Bemærk: brugervejledningen blev udarbejdet i 2014, og der er siden sket et antal lovændringer med deraf følgende tilretninger af systemet. Brugervejledningen er ikke blevet opdateret.