Publikationsliste

Resultat: 30

Idekatalog

Samarbejde med virksomheder i områdeindsatser

Denne pjece præsenterer ny viden om virksomhedernes tilknytning til deres lokale byområde og deres syn på de kommunale byfornyelsesindsatser.

Idekatalog

Sammen står vi stærkere - erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter

Denne rapport sætter fokus på, hvordan kommunerne i Danmarks yderområder er begyndt at arbejde målrettet for at tiltrække veluddannede
medarbejdere

Idekatalog

Borgerne på banen

Håndbog til borgerdeltagelse i lokal byudvikling. Håndbog til praktikere i byfornyelsen og byudviklingen. Bogen indeholder både teoretiske perspektiver, konkrete fortællinger samt metoder og værktøjer til borgerdeltagelse.

Viser 30 af 30