Publikationsliste

Resultat: 53

Idekatalog

BOLIG 2.000 Musketered

BOLIG 2.000-netværket skal fungere som en national platform for udvikling og vidensdeling i relation til arbejdet med små billige boliger til en husleje på omkring 2.000 kr./md.

Rapport

Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres 2

Midtvejsevaluering, som skal vurdere resultater og effekter af byfornyelsesforsøgsprojekterne i Vordingborg, Haslev, Mørke, Rudkøbing og Langå.

Idekatalog

Ny anvendelse af tomme grunde

Kataloget indeholder spændende eksempler fra flere steder i landet, hvor nye etablerede byrum erstatter tomme grunde og dermed bidrager til at skabe nyt liv i byen.

Vejledning

Vejledning om områdefornyelse

Vejledningen henvender sig primært til kommuner, der enten overvejer eller skal til at gå i gang med at gennemføre en områdefornyelsesindsats.

Rapport

Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om butiksgader og bymidter under pres 1

Dette baselinenotat udgør første del af den følgeevaluering, som skal vurdere resultater og effekter af byfornyelsesforsøgsprojekterne i Vordingborg, Haslev, Mørke, Rudkøbing og Langå.

Idekatalog

Inspiration til udvikling af danske købstæder

Eksempelsamlingen beskriver fem byer, Ringe, Ribe, Ikast, Struer og Dannenberg, der har udviklet nye strategier i lyset af de strukturelle og demografiske udfordringer. Alle byer er mellem 5.000 og 15.000 indbyggere.

Idekatalog

Nye billeder på provinsbyerne

'Hvad nu hvis', har Byplanlaboratoriet og de indkaldte eksperter spurgt ti aktive og engagerede kommuner i løbet af 2014. Det er der kommet en række spændende fremtidsbilleder ud af.

Rapport

Private følgeinvesteringer ved områdefornyelse

Denne pjece samler hovedkonklusionerne af spørgeskemaundersøgelsen
om private bygningsejeres investeringer ved områdefornyelse. .

Vejledning

Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012

2. udgave af Brugervejledning for byfornyelsessystemet BYF2012.
Bemærk: brugervejledningen blev udarbejdet i 2014, og der er siden sket et antal lovændringer med deraf følgende tilretninger af systemet. Brugervejledningen er ikke blevet opdateret.