Publikationsliste

Resultat: 53

Idekatalog

Vejkantsdanmarks fremtid

Projektet undersøger, hvordan vejkantsbyer med faldende befolkningstal kan skrumpes eller afvikles på bedste vis for alle parter.

Idekatalog

Ældre som aktive deltagere i lokalsamfundet

Pjecen formidler en række anbefalinger til, hvordan ældre kan blive en aktiv del af byudviklingen. I pjecen formidler projektgruppen de anbefalinger, som er udarbejdet i forbindelse med projekt ”Lighed i sundhed i ældrelivet”.

Idekatalog

Ildsjæle i områdefornyelsen

Denne publikation er en hyldest til de ildsjæle, der bidrager med deres tid, engagement og sociale netværk og skaber vellykkede områdefornyelser i hele landet.

Idekatalog

Områdefornyelsen fortæller

15 gode historier fra den helhedsorienterede byfornyelse.

Vejledning

Vejledning til pulje til landsbyfornyelse

Vejledning til kommunerne om Pulje til Landsbyfornyelse.

Idekatalog

Byfornyelsesatlas DK2

Med ”Byfornyelsesatlas DK2” præsenterede det tidligere Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter et overblik over dansk byfornyelse – primært i perioden efter år 2000.

Idekatalog

Udvikling af landsbyer

Vejledningen sætter fokus på mulighederne i de landsbyer, som kæmper med tomme eller dårlige bygninger, et nedslidt bymiljø, mangel på rekreative kvaliteter eller generelt forfald.

Idekatalog

Børn og unge udvikler små bysamfund - men ikke alene

Håndbog med konkrete værktøjer til hvordan med børn og unge som drivkraft kan forbedre de fysiske omgivelser for børn og unge.

Idekatalog

Fornyelse med frivillige hændet - en frivillighedsmodel tager form

Rapporten henvender sig til professionelle byudviklere, der arbejder med at engagere beboere og lokale interessenter aktivt i områdefornyelsen.