Publikationsliste

Resultat: 199

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 7 - Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger

I kapitlet beskrives drift, kontrol og vedligeholdelse af både eksisterende byggeri og nybyggeri. Det omfatter beskrivelser af opbygning af driftsorganisation, brug og driftsmæssige forhold, vedligeholdelse...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 5 - Redningsberedskabets indsatsmuligheder

I kapitlet beskrives forudsætningerne for, at redningsberedskabet kan foretage en indsats, der er indsatstaktisk traditionel. Det omfatter beskrivelser af adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer, adgang til bygningen...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 4 - Antændelse, brand- og røgspredning

I kapitlet beskrives risikoen for antændelse samt retningslinjerne for sikring mod brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår, brandmæssig opdeling af bygningen og brandspredning til bygninger på anden grund...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 6 - Funktionsafprøvning og systemintegration

I kapitlet beskrives retningslinjerne for akkrediteret funktionsafprøvning og systemintegrationstest, både med hensyn til installation og løbende afprøvninger og tests.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 8 - Eftervisning

I kapitlet beskrives metoder til eftervisning af det brandmæssige sikkerhedsniveau for byggeri, hvor der ikke udelukkende kan benyttes de præ-accepterede løsninger. Det omfatter beskrivelser af følgende acceptkriterier...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 2 - Evakuering og redning af personer

I kapitlet beskrives den overordnede strategi for evakuering samt retningslinjer for udformning af flugtveje og redningsåbninger.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 3 - Bærende konstruktioner

I kapitlet beskrives retningslinjer for brandmodstandsevne af byggeriets bærende konstruktioner.

Bilag 1b - Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse.

Bilag 1a - Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.