Publikationsliste

Resultat: 25

Vejledning

APP Projektoptimering - Tillægsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Projektudvikling er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. Den kan anvendes, hvor entreprenøren har til opgave at medvirke ved udvikling af projektet ved tidlig inddragelse af dennes kompetencer i forbindelse med rådgiverens projektering.

Vejledning

ABT 18 - Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed

ABT 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om projektering og udførelse af en totalentreprise. ABT 18 erstatter ABT 93.

Vejledning

ABR 18 - Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed

ABR 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes rådgivere – typisk en arkitekt eller ingeniør - eller en entreprenør og dennes rådgivere. ABR 18 erstatter ABR 89.

Vejledning

Legionella pjece

Vejledning omkring risikoforhold og forebyggelse af legionella.

Vejledning

APP Driftskrav - Tillægsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlægsvirksomhed

APP Driftskrav er tillægsbetingelser til AB 18 og ABT 18. APP Driftskrav kan anvendes, hvor der stilles krav til arbejdets driftsmæssige ydeevne, som først kan konstateres opfyldt under en driftsperiode efter afleveringen.

Vejledning

AB 18 - Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

AB 18 kan anvendes ved aftaler mellem en bygherre og dennes entreprenør om udførelse af bygge- og anlægsarbejder, eller en entreprenør og dennes underentreprenører. AB 18 erstatter AB 92.

Vejledning

Faktaark om Tilgængelighedspuljen 2018

Trafik-, Bygge- og boligstyrelsens faktaark om tilgængelighedspuljen 2018.

Vejledning

Ansøgningsvejledning for GDV-ordningen

Denne vejledning gælder ansøgninger om godkendelse af byggevarer i kontakt med drikkevand også kaldet GDV-ordningen. En GDV-godkendelse vedrører kun byggevarens sundhedsmæssige egenskaber og ikke de fysiske-mekaniske egenskaber

Vejledning

Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen

Følgende retningslinjer skal være opfyldt, før man kan komme i betragtning til at få udbetalt sit tilskud iht. tilsagnet.