Publikationsliste

Resultat: 16

Rapport

Årsrapport 2017 - Byggeskadeforsikringsordningen

Årsrapporten beskriver udviklingen i byggeskadeforsikringsordningen 2017.

Rapport

Serviceeftersyn af byggeskadeforsikringsordningen

Rapport

Bygningens Livscyklus

Formålet med dette projekt er at formidle viden og inspiration om LCA i byggeriet samt at understøtte udviklingen af et LCA-værktøj for byggeriet.

Rapport

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Formålet med rapporten er at få klarlagt hvilke ventilationssystemer der bedst kan integreres i eksisterende klasselokaler samt hvilke ventilationssystemer der giver den nødvendige luftkvalitet.

Rapport

Kortlægning af PCB i materialer og indeluft

Denne rapport indeholder de samlede resultater af projektet "Kortlægning af PCB i materialer og indeluft".

Rapport

Kortlægning af bæredygtigt byggeri

Formålet med denne rapport, har været at bidrage med viden om bæredygtigt byggeri, som kan bruges til at vurdere, hvilke indsatser der er vigtige for at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark.

Rapport

Baggrundsrapport for analyse af den danske byggesektor

Kortlægning af den danske byggesektors struktur og økonomiske udvikling

Viser 16 af 16