Publikationsliste

Resultat: 207

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 32 om certificerede statiker og brandrådgivers virke

Kapitel 32 angiver de forhold, som er sammenfaldende for den certificerede statiker og brandrådgivers virke, herunder formålet med og grundlaget for virket. Herudover er begreberne assistance og uddelegering defineret og eksemplificeret.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 32 om certificerede statikers virke

Kap 33 angiver og uddyber den certificerede statikers minimumsvirke, når denne er udarbejdende eller kontrollerende, herunder når udfærdigelsen af dele af den statiske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 34 om certificeret brandrådgivers virke

Kapitel 34 angiver og uddyber den certificerede brandrådgivers minimumsvirke, når denne er udarbejdende eller kontrollerende, herunder når udfærdigelsen af dele af den brandtekniske dokumentation uddelegeres til andre...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 1 om byggesagsbehandling efter BR18

Vejledningen beskriver overordnet, hvornår en certificeret statiker eller brandrådgiver skal anvendes, herunder brugen af en anerkendt statiker i overgangsperioden for kommunens tekniske byggesagsbehandling. Desuden beskrives ...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 1 om transportable telte og konstruktioner

Vejledningen angiver, hvornår der skal anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver i forbindelse med ombygninger. Der gives ligeledes eksempler herpå.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 4 - Antændelse, brand- og røgspredning

I kapitlet beskrives risikoen for antændelse samt retningslinjerne for sikring mod brand- og røgspredning i det rum, hvor branden opstår, brandmæssig opdeling af bygningen og brandspredning til bygninger på anden grund...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 8 - Eftervisning

I kapitlet beskrives metoder til eftervisning af det brandmæssige sikkerhedsniveau for byggeri, hvor der ikke udelukkende kan benyttes de præ-accepterede løsninger. Det omfatter beskrivelser af følgende acceptkriterier...

Bilag 1a - Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.

Supplerende bilag 13c - Signaturer i DWG format til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i DWG-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt DWG-dokument.