Publikationsliste

Resultat: 208

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 32 om certificerede statikers virke

Kap 33 angiver og uddyber den certificerede statikers minimumsvirke, når denne er udarbejdende eller kontrollerende, herunder når udfærdigelsen af dele af den statiske dokumentation uddelegeres til andre fagligt kompetente...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 34 om certificeret brandrådgivers virke

Kapitel 34 angiver og uddyber den certificerede brandrådgivers minimumsvirke, når denne er udarbejdende eller kontrollerende, herunder når udfærdigelsen af dele af den brandtekniske dokumentation uddelegeres til andre...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 1 om byggesagsbehandling efter BR18

Vejledningen beskriver overordnet, hvornår en certificeret statiker eller brandrådgiver skal anvendes, herunder brugen af en anerkendt statiker i overgangsperioden for kommunens tekniske byggesagsbehandling. Desuden beskrives ...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 1 om transportable telte og konstruktioner

Vejledningen angiver, hvornår der skal anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver i forbindelse med ombygninger. Der gives ligeledes eksempler herpå.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 1 om transportable telte og konstruktioner

Vejledningen angiver, hvornår der skal anvendes en certificeret statiker eller brandrådgiver i forbindelse med en evt. ansøgning om byggetilladelse til opsætning af transportable konstruktioner.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 32 om certificerede statiker og brandrådgivers virke

Kapitel 32 angiver de forhold, som er sammenfaldende for den certificerede statiker og brandrådgivers virke, herunder formålet med og grundlaget for virket. Herudover er begreberne assistance og uddelegering defineret og eksemplificeret.

Supplerende bilag 13 - Udfærdigelse af planer i forhold til brand til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelse af planer i forhold til brand. Der angives forslag til brug af farver, størrelsesforhold og signaturer samt eksempler på udfærdigelse af sådanne planer.

Supplerende bilag 13a - Signaturer i PDF format til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i PDF-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt PDF-dokument.

Supplerende bilag 13d - Kopi af planer fra bilag 13 til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget findes eksemplerne til planer fra bilag 13 i PDF-format i anbefalede størrelsesforhold og opløsning.