Publikationsliste

Resultat: 23

Bilag 9 - Præ-accepterede løsninger for bygningsafsnit med garageanlæg til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for bygningsafsnit med garageanlæg.

Supplerende bilag 11a - Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af arrangementsplaner til brug for ansøgning om større midlertidige udendørsarrangementer.

Bilag 10 - Præ-accepterede løsninger for industri- og lagerbygninger til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for industri- og lagerbygninger.

Supplerende bilag 11c - Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af pladsfordelingsplaner til brug ved midlertidige opstillinger.

Supplerende bilag 11d - Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af belægningsplaner ved midlertidig overnatning.

Bilag 6 - Præ-accepterede løsninger for hoteller mv. til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for hoteller mv.

Supplerende bilag 11e - Vejledning om transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for opstilling af transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer.

Supplerende bilag 12 - Præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget angives præ-accepterede løsninger for de brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr. Hvis retningslinjerne anvendes i fuld udstrækning, kan de benyttes til at dokumentere, at BR's brandkrav for byggeri, der...

Supplerende bilag 13 - Udfærdigelse af planer i forhold til brand til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelse af planer i forhold til brand. Der angives forslag til brug af farver, størrelsesforhold og signaturer samt eksempler på udfærdigelse af sådanne planer.