Publikationsliste

Resultat: 23

Bilag 3 - Præ-accepterede løsninger for kontorbygninger til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for kontorbyggeri.

Bilag 4 - Præ-accepterede løsninger for forsamlingslokaler, butikker mv til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for forsamlingslokaler, butikker mv.

Bilag 5 - Præ-accepterede løsninger for undervisningslokaler til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for undervisningslokaler.

Bilag 1a - Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.

Supplerende bilag 13c - Signaturer i DWG format til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i DWG-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt DWG-dokument.

Supplerende bilag 12 - Præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget angives præ-accepterede løsninger for de brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr. Hvis retningslinjerne anvendes i fuld udstrækning, kan de benyttes til at dokumentere, at BR's brandkrav for byggeri, der...

Bilag 6 - Præ-accepterede løsninger for hoteller mv. til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for hoteller mv.

Supplerende bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidig overnatning og transportable konstruktioner til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives præ-accepterede løsninger for opsætning af transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige arrangementer.

Supplerende bilag 11a - Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af arrangementsplaner til brug for ansøgning om større midlertidige udendørsarrangementer.