Publikationsliste

Resultat: 38

Aftale

Clients performance bond under clause 10 of ABT 18

The bond serves to satisfy all claims the contractor has under the contractual relationship.

Aftale

Clients performance bond under clause 9 of AB Abridged

The bond serves to satisfy all claims the contractor has under the contractual relationship.

Aftale

Advance payment bond under clause 36 subclause 2 of AB 18

Template regarding guarantee for prepayments of deliveries

Aftale

Advance payment bond under clause 34 subclause 2 of ABT 18

Template regarding guarantee for prepayments of deliveries

Aftale

Advance payment bond under clause 28 subclause 2 of AB Abridged

Template regarding guarantee for prepayments of deliveries

Kommissorium

Tillægskommissorium af 17. august 2014

Tillæg til kommissorium for revision af AB-systemet af 22. september 2014

Notat

Betænkning nr. 1570 af 21. juni 2018

Udvalgets betænkning med aftaletekster og tilhørende bemærkninger mv. blev enstemmigt vedtaget
af udvalget på udvalgets sidste møde den 5. juni 2018.

Konferencemateriale

Ændringerne i AB-systemet v. Niels Grubbe

Oplæg fra høringskonference om revideret AB og ABR onsdag d. 21. februar 2018.

Konferencemateriale

Tvister (kapitel J) v. Anders Vestergaard Buch

Oplæg fra høringskonference om revideret AB og ABR onsdag d. 21. februar 2018.