Publikationsliste

Resultat: 207

Supplerende bilag 12 - Præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget angives præ-accepterede løsninger for de brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr. Hvis retningslinjerne anvendes i fuld udstrækning, kan de benyttes til at dokumentere, at BR's brandkrav for byggeri, der...

Bilag 6 - Præ-accepterede løsninger for hoteller mv. til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for hoteller mv.

Supplerende bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidig overnatning og transportable konstruktioner til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives præ-accepterede løsninger for opsætning af transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige arrangementer.

Supplerende bilag 11a - Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af arrangementsplaner til brug for ansøgning om større midlertidige udendørsarrangementer.

Supplerende bilag 11c - Vejledning om pladsfordelingsplaner ved midlertidige opstillinger til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af pladsfordelingsplaner til brug ved midlertidige opstillinger.

Supplerende bilag 11d - Vejledning om belægningsplaner ved midlertidige overnatning til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelsen af belægningsplaner ved midlertidig overnatning.

Supplerende bilag 13 - Udfærdigelse af planer i forhold til brand til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives retningslinjerne for udfærdigelse af planer i forhold til brand. Der angives forslag til brug af farver, størrelsesforhold og signaturer samt eksempler på udfærdigelse af sådanne planer.

Supplerende bilag 13a - Signaturer i PDF format til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget findes signaturerne fra bilag 13 i PDF-format, så det er muligt at udklippe disse signaturer og indsætte dem i et individuelt PDF-dokument.

Supplerende bilag 13d - Kopi af planer fra bilag 13 til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget findes eksemplerne til planer fra bilag 13 i PDF-format i anbefalede størrelsesforhold og opløsning.