Publikationsliste

Resultat: 208

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 2 - Evakuering og redning af personer

I kapitlet beskrives den overordnede strategi for evakuering samt retningslinjer for udformning af flugtveje og redningsåbninger.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 3 - Bærende konstruktioner

I kapitlet beskrives retningslinjer for brandmodstandsevne af byggeriets bærende konstruktioner.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 5 - Redningsberedskabets indsatsmuligheder

I kapitlet beskrives forudsætningerne for, at redningsberedskabet kan foretage en indsats, der er indsatstaktisk traditionel. Det omfatter beskrivelser af adgangs- og tilkørselsveje samt brandredningsarealer, adgang til bygningen...

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 6 - Funktionsafprøvning og systemintegration

I kapitlet beskrives retningslinjerne for akkrediteret funktionsafprøvning og systemintegrationstest, både med hensyn til installation og løbende afprøvninger og tests.

Vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand / Kapitel 7 - Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger

I kapitlet beskrives drift, kontrol og vedligeholdelse af både eksisterende byggeri og nybyggeri. Det omfatter beskrivelser af opbygning af driftsorganisation, brug og driftsmæssige forhold, vedligeholdelse...

Bilag 2 - Præ-accepterede løsninger for etageboligbyggeri til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for etageboligbyggeri.

Bilag 7 - Præ-accepterede løsninger for bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp.

Bilag 8 - Præ-accepterede løsninger for landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger.

Bilag 9 - Præ-accepterede løsninger for bygningsafsnit med garageanlæg til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for bygningsafsnit med garageanlæg.