Publikationsliste

Resultat: 10

Vejledning

Forebyg almindelige skader i nybyggeri

Denne vejledning beskriver, hvordan de mest almindelige skader i nybyggeri kan forebygges.

Vejledning

GDV-logo (ai)

Download GDV-logo i ai format

Vejledning

Testmetode for visse vandbehandlingsanlæg M01

Denne testmetode for visse vandbehandlingsanlæg (M01) finder anvendelse i forbindelse med godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV-ordningen)

Vejledning

Tilsynsvejledning

Tilsynsvejledningen beskriver kravene til udførelse af tilsyn med byggevarer, der er godkendt til drikkevand i GDV-ordningen, herunder tilsyn med godkendelsesindehavers egenkontrolprogram.

Vejledning

Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg fastsætter kvalitetskrav til drikkevand og til vand hvortil der stilles særlige kvalitetskrav, f.eks. vand til fremstilling af lægemidler og til brug i fødevarevirksomheder.

Vejledning

Vejledning om sundhedsmæssig dokumentation for byggevarer i kontakt med drikkevand ved markedsføring og salg i Danmark

Denne vejledning har til formål at konkretisere og udfolde bekendtgørelsens krav.

Vejledning

Vejledning om fornyelse af GDV-godkendelse

Denne vejledning beskriver hvordan der kan ansøges om fornyelse af GDV-godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

Vejledning

Kend din byggevare

Denne vejledning stiller skarpt på fabrikanter, importører og distributører af byggevarer og de forpligtigelser, der følger med, når byggevarer fremstilles, markedsføres og sælges i EU.

Vejledning

Bliv klar til byggevareforordningen - Fra CDP til CPR

Denne pjece giver overblik over de væsentligste ændringer i forbindelse med overgangen fra byggevaredirektivet (CPD) til byggevareforordningen (CPR) den. 1. juli 2013.