Publikationsliste

Resultat: 23

Bilag 1b - Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse.

Bilag 1a - Præ-accepterede løsninger for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.

Bilag 4 - Præ-accepterede løsninger for forsamlingslokaler, butikker mv til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for forsamlingslokaler, butikker mv.

Bilag 5 - Præ-accepterede løsninger for undervisningslokaler til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for undervisningslokaler.

Bilag 2 - Præ-accepterede løsninger for etageboligbyggeri til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for etageboligbyggeri.

Bilag 3 - Præ-accepterede løsninger for kontorbygninger til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for kontorbyggeri.

Bilag 7 - Præ-accepterede løsninger for bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for bygningsafsnit, hvor personer ikke kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp.

Supplerende bilag 11 - Vejledning om udendørsarrangementer, salgsområder, midlertidige opstillinger, midlertidig overnatning og transportable konstruktioner til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives præ-accepterede løsninger for opsætning af transportable konstruktioner i forbindelse med midlertidige arrangementer.

Bilag 8 - Præ-accepterede løsninger for landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger til BR's vejledning til kapitel 5 - Brand

I bilaget beskrives, hvordan projektering, udførelse, drift og vedligehold af de brandmæssige aspekter kan ske, for at bygningsreglementets krav opfyldes for landbrugserhvervets avls- og driftsbygninger.