Publikationsliste

Resultat: 15

Konferencemateriale

Informationsmøde om Brexit

Onsdag den 20. februar 2019 afholdte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et åbent organisations- og virksomhedsrettet informationsmøde om konsekvenserne af Brexit.

Driftsdokumenter

Driftsdokument 2019 mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement

Driftsdokumenter

Mål- og resultatplan 2019

Planen sætter rammer for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hovedopgaver inden for mobilitet, sikkerhed og transport.

Tilsynsplan og strategi

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens overordnede tilsynsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mission og vision afspejler de bærende elementer for styrelsens arbejde inden for sikkerhed, grøn transport og mobilitet/vækst på tværs af transportformerne.

Tilsynsplan og strategi

Principper for godkendelser i Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen

En godkendelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sikre overholdelse af lovgivningskrav, før en aktivitet påbegyndes. Principperne uddyber, hvordan styrelsen agter at varetage sit godkendelsesarbejde.

Tilsynsplan og strategi

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens overordnede reguleringsprincipper

Styrelsens overordnede reguleringsprincipper skal bidrage til at sikre en helhedsorienteret tilgang til regelarbejdet og en hensigtsmæssig regulering til gavn for vores brugere, interessenter og samfundet som helhed.

Viser 15 af 15