Publikationsliste

Resultat: 34

Endelig afrapportering af afsluttet projekt

Skabelonen benyttes til afrapportering af afsluttede puljeprojekter.

Årlig statusrapport

Denne skabelon benyttes ved projekter med varighed på mere end 12 mdr.
Fristen for indsendelse af årsrapporter er ultimo januar.

Mødereferater

Referat fra møde i Branchepanel for Havne d. 23. juni 2021

Trafikstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.

Revisionsinstruks havne- og fiskeripuljen

Vejledning

Regnskabsinstruks havne- og fiskeripuljen

De minimis erklæring - Fiskeri og akvakultursektoren

De minimis erklæring

Budgetskabelon til Havne og fiskeripuljen