Publikationsliste

Resultat: 12

Vejledning

Guide to approval of systems with software on the railways

The guide provides an introduction to how railway undertakings, infrastructure managers and their suppliers are expected to act and get involved in software developments and software changes.

Vejledning

Vejledning om godkendelse af systemer med software på jernbanen

Vejledningen giver en introduktion til, hvordan banevirksomheder, infrastrukturforvaltere og deres leverandører forventes at agere og involvere sig i softwareudvikling og ændringer heri.

Vejledning

NSA process guide (English)

NSA Acceptance/Approval Process. Guide prepared for Banedanmark's Signalling Programme (BDK SP)

Viser 12 af 12