Publikationsliste

Resultat: 37

Rapport

Grænseflader ved baneelektrificering

Vejledning til hvornår CSM-RA processen skal anvendes

Rapport

Præciserende note til BJ om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er blevet bekendt med, at der kan forekomme misforståelser i den oprindelige BJ i forhold til faresedler, vogne og beskyttelsesafstand. Derfor skal denne note præcisere den oprindelige BJ.

Oversigt

Eksempel på assessors erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelses krav

Erklæring om opfyldelse og overholdelse af krav til assessorer.

Oversigt

Eksempel på erklæring om systemdefinition

Erklæring om systemdefinition ifb. Assessorer

Oversigt

Eksempel på sagkyndiges erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelsens krav

Erklæring vedrørende sagkyndigs erklæring om opfyldelse og overholdelse af bekendtgørelsens krav om assessorer.

Vejledning

Vejledning om godkendelse af assessorer

Vejledningen handler om kravene til at blive godkendt som assessorer i forbindelse med godkendelse af jernbaneinfrastruktur og køretøjer.

Vejledning

Vejledning om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet

Bekendtgørelse nr. 653 af 8. maj 2015 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet med senere ændringer fastsætter processen for godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet, således at relevante tekniske krav er overholdt.

Rapport

Notat vedrørende byggesagsbehandling af Metro Cityringen

Beskrivelse af Metro Cityringen, og de forskellige parter i byggesagsbehandlingen.

Vejledning

Vejledning om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel

Overkørselsbekendtgørelsen regulerer de vejvendte sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler. Vejledningen er en hjælp til infrastrukturforvalterne og andre interesserede.