Publikationsliste

Resultat: 67

Vejledning

Ansøgningsvejledning om udstedelse af EU sikkerhedscertifikater

Vejledningen har til formål at bistå jernbanevirksomheder, som ansøger om et EU-sikkerhedscertifikat, med at forstå processen.

Aftale

Afgørelse om ophævelse af forbud - DB Cargo

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om ophævelse af forbud til DB Cargo Scandinavia A/S om transport af sættevogne læsset på ”lommevogne”, som blev udstedt den 8. januar 2019.

Aftale

Afgørelse om ophævelse af forbud

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (herefter styrelsen) har truffet afgørelse om ophævelse af forbud til CFL Cargo Danmark om transport af sættevogne læsset på ”lommevogne”.

Aftale

Afgørelse om ophævelse af forbud

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse om ophævelse af forbud omkring transport af sættevogne læsset på "lommevogne".

Aftale

Afgørelse om påbud om udarbejdelse af trafikmeddelelse

Afgørelse om påbud om udarbejdelse af trafikmeddelelse.

Aftale

Forbud mod transport af sættevogne læsset på ”lommevogne”

Afgørelse om forbud mod transport af sættevogne læsset på "lommevogne" til jernbanevirksomhed.

Rapport

Sikkerhedsrapport for jernbanen 2017

Sikkerhedsrapporten for jernbanen giver et overblik over udviklingen i antal ulykker og hændelser på den danske jernbane, samt en gennemgang af styrelsen sikkerhedsrelaterede aktiviteter.

Vejledning

Vejledning om dokumentation for sikkerhedsstyring for veteranbaner

Vejledningen handler om veteranorganisationerne og de sikkerhedsansvarlige. Vejledningen giver altså en forståelse af hvordan reglerne vedrørende sikkerhedsstyring skal forstås.

Vejledning

Vejledning om sikkerhedsmæssige hændelser og årsrapport

Vejledningen handler om, hvordan reglerne for indberetning af hændelser og årsrapport for veteranbanen skal forstås.