Publikationsliste

Resultat: 67

Rapport

Offentlig buskørsel regnskab 2018

Rapport om trafikselskabernes offentlige buskørsel ekskl. handicapkørsel for regnskabsåret 2018.

Rapport

Handicapkørsel regnskab 2018

Rapport om trafikselskabernes handicapkørsel for regnskabsåret 2018.

Rapport

Flextrafik 2015-2019

Rapport om trafikselskabernes brug af Flextrafik i perioden 2015-2019.

Rapport

Sektorrapport 2018

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2018

Rapport

Årsrapport 2019

Vejledning

Revisionsinstruks veterantogspuljen

Vejledning

Regnskabsinstruks veterantogspuljen

Rapport

Privatbanestatistik for budget 2019

Statistik for ikke-statslige jernbanestrækninger for budgetåret 2019.

Aftale

Fjernbus Standardkontrakt

Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper