Publikationsliste

Resultat: 49

Rapport

Sektorrapport 2016

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2016

Analyse

Esbjerg Nærbane - Beslutningsgrundlag

Analyse

Parkering ved superlynstationer

Analyse

Fjernbusterminal i København

- placering, kapacitet, organisation

Rapport

Sektorrapport 2015

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2015

Analyse

Forundersøgelse af ny bane Aarhus-Galten-Silkeborg

Notat

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2014 og 2030

Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder jernbanedata, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark. Data bruges fx når støj fra jernbanen skal beregnes i forbindelse med byggeri langs banen.

Analyse

Fremme af gods på banen 2016

Rapport

Sektorrapport 2014

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2014