Publikationsliste

Resultat: 18

Vejledning

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter omhandlende grønne busser

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter. Vær opmærksom på, at regnskabet ved afrapportering skal være sammenligneligt med senest godkendte budget.

Vejledning

Revisionsinstruks cykelparkeringspuljen 2020

Vejledning

Vejledningsmateriale pulje til grønne busser

Vejledning

Projektbeskrivelse pulje til grønne busser

Vejledning

Regnskabsinstruks cykelparkering 2020

Vejledning

Vejledningsmateriale pulje til fremme af cykelparkering

Vejledning

Projektbeskrivelse pulje til fremme af cykelparkering

Vejledning

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter. Vær opmærksom på, at regnskabet ved afrapportering skal være sammenligneligt med senest godkendte budget.

Vejledning

Anmodning om ændringer af igangsat projekt

Skabelonen benyttes, hvis tilskudsmodtager ønsker at få godkendt ændringer af igangsat projekt.

Viser 18 af 18