Publikationsliste

Resultat: 88

Vejledning

Revisionsinstruks cykelparkeringspuljen 2020

Vejledning

Vejledningsmateriale pulje til grønne busser

Vejledning

Projektbeskrivelse pulje til grønne busser

Rapport

Flextrafik 2015-2019

Rapport om trafikselskabernes brug af Flextrafik i perioden 2015-2019.

Vejledning

Regnskabsinstruks cykelparkering 2020

Rapport

Sektorrapport 2018

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2018

Vejledning

Vejledningsmateriale pulje til fremme af cykelparkering

Vejledning

Projektbeskrivelse pulje til fremme af cykelparkering

Rapport

Årsrapport 2019