Publikationsliste

Resultat: 89

Vejledning

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter omhandlende grønne busser

Skabelon til budget og regnskab for puljeprojekter. Vær opmærksom på, at regnskabet ved afrapportering skal være sammenligneligt med senest godkendte budget.

Vejledning

Revisionsinstruks cykelparkeringspuljen 2020

Vejledning

Vejledningsmateriale pulje til grønne busser

Vejledning

Projektbeskrivelse pulje til grønne busser

Rapport

Flextrafik 2015-2019

Rapport om trafikselskabernes brug af Flextrafik i perioden 2015-2019.

Vejledning

Regnskabsinstruks cykelparkering 2020

Rapport

Sektorrapport 2018

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2018

Vejledning

Vejledningsmateriale pulje til fremme af cykelparkering

Vejledning

Projektbeskrivelse pulje til fremme af cykelparkering