Publikationsliste

Resultat: 4

Aftale

Fjernbus Standardkontrakt

Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper

Aftale

Fjernbus Revisionsinstruks

Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken.

Aftale

Fjernbus Regnskabsinstruks

Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjene-ste i yderområderne vedrørende bestemte kundegrupper”.

Aftale

Metro, letbane, nærbane og cykler

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 12. juni 2014.

Viser 4 af 4