Publikationsliste

Resultat: 13

Rapport

Sektorrapport 2019

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2019

Rapport

Sektorrapport 2018

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2018

Rapport

Kollektiv trafik i yderområder

Rapporten er en analyse af den kollektive trafik i yderområderne. Rapporten evaluerer også puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområderne for, hvad der virker, og hvad der ikke gør i de tyndere befolkede områder.

Notat

Høringsnotat, trafikplan 2017-2032

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger som opfølgning på høringssvarene til trafikplanen 2017-2032, grupperet efter emner.

Analyse

Trafikplan 2017-2032

Rapport

Sektorrapport 2017

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2017

Rapport

Sektorrapport 2016

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2016

Rapport

Sektorrapport 2015

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2015

Rapport

Sektorrapport 2014

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2014