Publikationsliste

Resultat: 10

Rapport

Sektorrapport 2019

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2019

Rapport

Sektorrapport 2018

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2018

Notat

Høringsnotat

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bemærkninger som opfølgning på høringssvarene til trafikplanen 2017-2032, grupperet efter emner.

Analyse

Trafikplan 2017-2032

Rapport

Sektorrapport 2017

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2017

Rapport

Sektorrapport 2016

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2016

Rapport

Sektorrapport 2015

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2015

Rapport

Sektorrapport 2014

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2014

Rapport

En fast Kattegatforbindelse

En strategisk analyse af en fast forbindelse over Kattegat medfører, at store dele af det vestlige, nordlige og østlige Danmark i højere grad forbindes via en ny trafikal korridor.