Publikationsliste

Resultat: 521

Certifikat

DK/324 - CAE Copenhagen A/S

CAE-Oxford Aviation Academy, London Oxford Airport, Kidlington, Oxfordshire OXS1QX

Vejledning

Guidelines for application for first registration or re-registration in the Register of Danish Aircraft

Guidelines on how to apply for registration of aircraft in the Register of Danish Aircraft.

Certifikat

DK/1175B - CAE Copenhagen A/S

CAE Centre Amsterdam - Diamantlaan 3 2132 WV, Hoofddorp Netherlands

Certifikat

DK/1178 - CAE Copenhagen A/S

CAE Centre Amsterdam - Diamantlaan 3 2132 WV, Hoofddorp Netherlands

Vejledning

Vejledningen i ansøgning om registrering første gang eller genregistrering i Danmark

Vejledning

Vejledning i ansøgning om registrering af ejerskifte i nationalitetsregisteret

Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade ejerskiftet af dit luftfartøj registrere i Danmark, og hvornår du har ret til at få det registreret.

Vejledning

Guidelines for Application for registration of change of ownership

Guidelines on how to apply for registration of change of owner of aircraft.

Vejledning

Vejledning om registrering af rettigheder over luftfartøjer i Rettighedsregisteret

Registrering i Rettighedsregisteret er en offentlig registrering, som svarer til tinglysning af fast ejendom.

Vejledning

Guidelines for Application for first registration or re-registration in the Register of Danish Aircraft - Foreign owner, Danish user

The civil aviation legislation contains rules stating when you as owner have the duty to have the ownership of your aircraft registered in Denmark and when you have the right to have it registered.