Publikationsliste

Resultat: 206

Certifikat

DK/318 - Center Air Aps

Center Air Pilot Academy, Lufthavnsvej 48, 4000 Roskilde

Vejledning

Syllabus of theoretical knowledge for the PPL(A) and PPL(H)

The following tables contain the syllabi for the courses of theoretical knowledge, as well as for the theoretical knowledge examinations for the PPL(A) and PPL(H).

Notat

For pilots and air traffic controllers – July 7, 2019 is the new deadline for renewing your medical from Doctors.dk

The Danish Transport, Construction and Housing Authority (DTCHA) has previously written to you, because you had a medical certificate issued by Doctors.dk within the last year.

Instruks

ATS instruks 18 - Annulleret

Praktisk uddannelse - OJT

Certifikat

DK/310 - Copenhagen AirTaxi A/S

Copenhagen AirTaxi A/S, Lufthavnsvej 34-38, 400 Roskilde, Denmark

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal. Vejledningen gælder således både for indberetning efter forordning 376/2014 og BL 8-10.

Rapport

Arbejdsmiljørådet for Luftfart kommenterer NFA-rapporten om arbejdsulykker blandt piloter og kabinepersonale om bord på dansk indregistrerede fly.

Arbejdsmiljørådet for Luftfart har på sit seneste møde debatteret NFA-rapporten og er på baggrund heraf fremkommet med en række anbefalinger.

Certifikat

DK/319 - Center Air Aps

Center Air Pilot Academy, Lufthavnsvej 48, 4000 Roskilde

Luftfartsaftaler

DK-Lebanon/2019MoU

Aftalememorandum/referat fra luftfartsforhandlinger mellem Danmark og Libanon, 2019.