Publikationsliste

Resultat: 22

Notat

Trafikstyrelsens Center for Luftfarts sanktionspolitik - oversigt over sanktionspraksis

Notat

Safety contribution charge from September 1, 2017

Air carriers are subject to the safety contribution charge when departing from a Danish airport.

Notat

Safety contribution charge 2018

Air carriers are subject to the safety contribution charge when departing from a Danish airport.

Notat

Safety contribution charge 2017

Air carriers are subject to the safety contribution charge when departing from a Danish airport.

Notat

Safety contribution charge by mid-2016

Air carriers are subject to the safety contribution charge when departing from a Danish airport.

Notat

Plan for Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedstilsyn 2016 - Luftfart

Tilsynsplanen indeholder en oversigt over planlagte tilsyn i 2016 fordelt på kvartaler.

Notat

Safety contribution charge 2016

Air carriers are subject to the safety contribution charge when departing from a Danish airport.

Notat

Kommissorium for Branchepanelet for Luftfart

Efter drøftelse i Rådet for Dansk Luftfart, november 2013, etablerer Trafikstyrelsen et Branchepanel for Luftfart.

Notat

Anmodning om oplysninger i henhold til forordning 376/2014