Publikationsliste

Resultat: 402

Luftfartsaftaler

Luftfartsaftale mellem EU og Storbritannien

Lufttransportaftale mellem EU og Storbritannien (denne aftale regulerer markedsadgangen for flyvning mellem DK og Storbritannien).

Oversigt

Datoer for PPL teori i 2022 - AIC B 21/21

Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Vejledning

Vejledning til uddannelsessteder med henblik på teoretisk uddannelse til STS-01_PDRA-S01

Vejledning til droneskoler der ønsker at udbyde uddannelse i og bedømmelse af fjernpiloters teoretiske færdigheder jf. STS-01 og PDRA-S01.

Liste over sikkerhedsgodkendte fragtagenter på Færøerne og i Grønland

Fortegnelse over sikkerhedsgodkendte fragtagenter (RA) på Færøerne og Grønland. Listen opdateres løbende.

ICAO - GRF and ATIS Flyer_v2.0

EASA_SIB_2021-15

Ang. SNOWTAM ifm. GRF

EASA_SIB_2021-12R1

Revideret september 2021

Høringsnotat af 21. september 2021

Høringsnotat af 21. september 2021 ang. ændringer til engelsk og dansk fraseologi, gældende for Færøerne og Grønland pr. 4. november 2021.