Publikationsliste

Resultat: 175

Vejledning

Bilag 2 til BL 11-40, 1. udgave

Vejledning

Vejledning til udfyldelse af datafelter

Vejledning gælder både for indberetning af rapporter via E5X og via Europa-Kommissionen indberetningsportal. Vejledningen gælder således både for indberetning efter forordning 376/2014 og BL 8-10.

Notat

Trafikstyrelsens procedure for reaktioner og sanktioner

Notat

Trafikstyrelsens Center for Luftfarts sanktionspolitik - oversigt over sanktionspraksis

Vejledning

Sammenligningsstudie mellem Annex 14 og EU reglerne

Dette materiale er beregnet til at drage sammenligning med Annex 14 standarder og rekommandationer med CS’er ”Certification specifications” samt EU forordning 139/2014 herunder AMC’er ”Acceptable means of compliance”.

Luftfartsaftaler

DK-Lebanon/2019MoU

Aftalememorandum/referat fra luftfartsforhandlinger mellem Danmark og Libanon, 2019.

Luftfartsaftaler

DK-Lebanon/2019ASA

Luftfartsaftale mellem Danmark og Libanon, 2019.

Vejledning

Vejledning om forvaltning af risiko for fugle og vildthændelser ved flyvepladser

Med denne vejledning foreligger for første gang et samlet vejledningsmateriale til brug for forvaltningen af fugle og vildt på og omkring de danske flyvepladser.

Luftfartsaftaler

DK-Colombia/2018/AM,ASA,SAS-MoU

Referat fra luftfartsforhandlinger mellem Danmark og Colombia, 2018, samt luftfartsaftale og aftalememorandum mellem Danmark og Colombia, 2018.