Publikationsliste

Resultat: 470

Certifikat

DK-330 - Greybird Pilot Academy ApS

Aarhus Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 24, 8560 Kolind

Vejledning

Liste over gyldige ID-kort

Krypteret adgang til listen

Rapport

Arbejdsmiljørådet for Luftfart Årsberetning 2020

Arbejdsmiljørådet for Luftfart er nedsat af Transport‐, bygnings‐ og boligministeren i medfør af §40 h i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013.

Vejledning

Procedures for the Issuance of an EU Part-FCL Private Pilot License, Instrument Rating and/or Night Rating on the Basis of an FAA Pilot Certificate and/or Instrument Rating

Vejledning

Vejledning om støtteordning til lønudgifter i luftfartsselskaber

Støtteordningen er en del af den pakke, som der blev indgået en politisk aftale om mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget d. 19. marts 2021.

Rapport

Undersøgelse af forholdene omkring uddannelses- og kompetencebeviser for personale i Trafikstyrelsen, der beskæftiger sig med tilsyn og godkendelse på luftfartsområdet (Safety)

Undersøgelse af håndtering af kompetencer i Trafikstyrelsen

Oversigt

Kursusoversigt 2021

Kurser og seminarer - Security

Certifikat

DK/1120 - CAE Copenhagen A/S

CAE Centre Oslo AS, Henrik Ibsens veg 12, 2060 Gardermoen, Norway

Vejledning

Flyvelægevejledning med bilag

Vejledning for AME og AeMC