Publikationsliste

Resultat: 521

Vejledning

Vejledning i ansøgning om registrering i Danmark første gang eller genregistrering - Udenlandsk ejer, dansk bruger

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Statistik

Arbejdsulykker Statistik 2020

Certifikat

DK/134 - CAE Copenhagen A/S

CAE Centre Oslo A/S - Henrik Ibsens vei 4 2060 Gardermoen Norway

Vejledning

Vejledning til formularen ”revalidation or renewal of language proficiency level”

Certifikat

DK/1190A - CAE Copenhagen A/S

CAE Center, Milan, Lonate Pozzolo/Varese in via del gregge n.100, Avioport Logistics Park, Warehouse B1, Italy

Certifikat

DK/1190B - CAE Copenhagen A/S

CAE Center, Milan, Lonate Pozzolo/Varese in via del gregge n.100, Avioport Logistics Park, Warehouse B1, Italy

Certifikat

DK/1179 - CAE Copenhagen A/S

CAE Centre Amsterdam - Diamantlaan 3 2132 WV, Hoofddorp Netherlands

Oversigt

Matrix for Continuing airworthiness requirements and approvals for organisations involved in the continuing airworthiness

Uddrag fra Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (Regulation (EU) No. 1321/2014), jf. artikel 3 og 4

Rapport

Regulering af lufthavnstakster i 2019

Rapporten beskriver styrelsens tilsyn med lufthavnstakster i danske lufthavne i 2019.