Publikationsliste

Resultat: 390

Rapport

Arbejdsmiljørådet for Luftfart Årsberetning 2020

Arbejdsmiljørådet for Luftfart er nedsat af Transport‐, bygnings‐ og boligministeren i medfør af §40 h i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013.

Vejledning

Procedures for the Issuance of an EU Part-FCL Private Pilot License, Instrument Rating and/or Night Rating on the Basis of an FAA Pilot Certificate and/or Instrument Rating

Vejledning

Vejledning om støtteordning til lønudgifter i luftfartsselskaber

Støtteordningen er en del af den pakke, som der blev indgået en politisk aftale om mellem regeringen og et bredt flertal i Folketinget d. 19. marts 2021.

Rapport

Undersøgelse af forholdene omkring uddannelses- og kompetencebeviser for personale i Trafikstyrelsen, der beskæftiger sig med tilsyn og godkendelse på luftfartsområdet (Safety)

Undersøgelse af håndtering af kompetencer i Trafikstyrelsen

Oversigt

Kursusoversigt 2021

Kurser og seminarer - Security

Vejledning

Flyvelægevejledning med bilag

Vejledning for AME og AeMC

Dom i C-28.20-DA

Hent afgørelsen ned i PDF her

Vejledning

Vejledning om DTO

Denne vejledning har til formål at vejlede om processen ved at etablere en DTO.

Oversigt

Godkendte ATS-uddannelsesorganisationer

Indeholder en oversigt over de ATS-uddannelsesorganisationer, som TBST har godkendt og fører tilsyn med.