Publikationsliste

Resultat: 11

Notat

Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet

Formålet med denne procedure er at fastlægge fælles retningslinjer for udførelse af funktionstilsyn med objekter på luftfartsområdet.

Notat

Trafikstyrelsens procedure for tilsyn med kvalitetssystemer

Notat

Trafikstyrelsens procedure for reaktioner og sanktioner

Notat

Trafikstyrelsens Center for Luftfarts sanktionspolitik - oversigt over sanktionspraksis

Notat

Plan for Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedstilsyn 2016 - Luftfart

Tilsynsplanen indeholder en oversigt over planlagte tilsyn i 2016 fordelt på kvartaler.

Notat

Strategi og praksis for tilsyn med luftfartssikkerhed

Trafikstyrelsen ønsker at skabe større gennemsigtighed for branchen og andre interessenter om tilsynet på luftfartområdet.

Vejledning

Fragtfolder Højopløselig enkeltsidetryk

Kommentar: 4 identiska

Vejledning

Fragtfolder Højopløselig for+bagside+tryk

Kommentar: 4 identiska

Vejledning

Fragtfolder lavopløselig enkeltsidetryk

Kommentar: 4 identiska